Polska dołącza do Światowego Wiecu na Rzecz Praw Osób Starszych

Polska dołącza do Światowego Wiecu na Rzecz Praw Osób Starszych

 Ludzie na całym świecie jednoczą się dzisiaj i wzywają swoje rządy do wspierania silniejszej ochrony i promowania praw człowieka, w tym osób starszych. Nasz cel: nakłonić rządy do aktywnego udziału w spotkaniu Grupy Roboczej ONZ w kwietniu i poprzeć nową konwencję ONZ o prawach osób starszych. Inicjatywę poparli polscy europosłowie Jarosław Duda i Sylwia Spurek.

Leave a comment