O nas

Działania fundacji zaczynają się w 2019 roku, kiedy został założony projekt O.R.K.A
Obserwuj. Rozpoznaj. Konsultuj. Alzheimer.

Misja: Szerzenie świadomości i wspieranie badań w kierunku demencji i działań
anty-ageistowskich. Ku dobremu i godnemu życiu aż do końca.

Wizja: społeczeństwo będące otwarte na innych, gdzie wiek nie jest wyznacznikiem wartości
życia człowieka i każdy niezależnie od wieku czuje się potrzebny i widziany; gdzie
świadomość i edukacja o demencji jest powszechna już od najmłodszych lat.