Fundacja Tak jak ORKA członkiem Age Platform Europe!

Fundacja Tak jak ORKA członkiem Age Platform Europe!

FANTASTYCZNY NEWS!🤩🥳 Fundacja Tak jak ORKA została przyjęta do AGE Platform Europe europejskiej organizacji zrzeszającej organizacje non-profit, które w swoich działaniach wspierają osoby starsze. Działając według mantry „Nic o nas bez nas” promują interesy osób 50+ angażując się w projekty Unii Europejskiej i organizując własne. Organizacja reprezentuje głos powyżej 40 milionów osób z całej Unii. Fundacja teraz będzie mogła działać dla Was jeszcze lepiej. Bardzo się cieszymy – mamy nadzieję, że Wy też ❤

Leave a comment