Różnica pomiędzy chorobą Alzheimera, demencja, a sklerozą

Różnica pomiędzy chorobą Alzheimera, demencja, a sklerozą

🧠❗Mylenie tych terminów przyczynia się do dezinformacji i pogłębiania problemów związanych z demencją, zwłaszcza choroba Alzheimera

.🙏😌Proszę, rozróżniajcie te terminy!

🧠❗Demencja — właściwą polską nazwą demencji jest otępienie, ale jako że w j. polskim może mieć parę innych znaczeń, upowszechnia się używania kalki z j.angielskiego — demencja.To “grupa chorób mózgu, powodujących długoterminowe i często postępujące obniżenie zdolności myślenia i zapamiętywania, które są na tyle poważne, że utrudniają, a często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie.” Może dotknąć osoby w k a ż d y m w i e k u Do niej wlicza się m.in. choroba Parkinsona, demencja z ciałami Lewy’ego, choroba Alzheimera, ale i dziesiątki innych chorób. Każda ma inną specyfikę, inne objawy i inne (o ile są) metody leczenia. 🤯❗To 2 najczęstsza przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych.

🧠❗Choroba Alzheimera — odpowiada za około 65% wszystkich przypadków demencji. Jej ryzyko wzrasta z wiekiem i charakteryzuje się kłopotami z pamięcią krótkotrwałą, orientacją czy gwałtowną zmiennością nastrojów. Jest nieuleczalna, przewlekła i postępująca. Nie jesteśmy pewni powodów jej powstania w organizmie.

🧠❗Skleroza — jest związana z miażdżycą. Poprzez nagromadzenie się blaszek miażdżycowych w tętnicach, zmniejsza się dostęp krwi do mózgu, przez co następują problemy poznawcze. Nie jest uleczalna, ale istnieje potwierdzona naukowo prewencja.

Aby dowiedzieć się więcej o grupach ryzyka, najnowszych odkryciach, metodach terapii i wielu innych koniecznie obserwujcie bloga <3

2 Comments

  • Portal Polski
    Posted 3 lutego 2022 01:39 0Likes

    Krytykuj przyjaciela w cztery oczy, a chwal zawsze przy swiadkach i podwladnych. Leonardo da Vinci & Tm.

  • Pianodroit
    Posted 17 lutego 2022 17:32 0Likes

    Zwykle, zanim życie wręczy nam swoje najwspanialsze prezenty, owija je starannie w największe przeciwnosci losu… – Richard Paul Evans

Leave a comment